Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

izbudujemy.pl » Artykuły » Vademecum

INIEKCJA KRYSTALICZNA® – wtórna przeciwwilgociowa izolacja pionowa

  • Drukuj
  • Drukuj
  • Powiadom znajomego
  • Podziel się w internecie

INIEKCJA KRYSTALICZNA? Autorski Park Technologiczny mgr inż. Maciej NAWROT, Jarosław NAWROT

Data wprowadzenia: 10.07.2015 r.

Iniekcja Krystaliczna® jest technologią iniekcyjną przeznaczoną do wytwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu. Przy czym izolację można wykonać wewnątrz budynku bez potrzeby odkopywania murów zewnętrznych.

nawrot, iniekcja krystaliczna, aktywator, osuszanie budynków

Fot. 1. Wykonywanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej
w technologii Iniekcji Krystalicznej®

Wtórna hydroizolacja pionowa ściany piwnicznej wykonana w technologii Iniekcji Krystalicznej® stanowi rozwiązanie kurtynowe, zrealizowane w postaci siatki otworów wypełnionych zaprawą iniekcyjną w sposób analogiczny jak dla izolacji przeciwwilgociowej poziomej. Znajduje zastosowanie w zawilgoconych ścianach piwnicznych, gdzie nie jest możliwe ich odkopanie i wykonanie powłokowej izolacji przeciwwilgociowej od zewnątrz. Jest to uzasadnione przede wszystkim w odniesieniu do ścian piwnicznych, znajdujących się pod obrysem budynku lub w przypadku budynków usytuowanych w ciasnej zabudowie miejskiej. Wtedy uwarunkowania techniczne i ekonomiczne sprawiają, że izolacja pionowa może być zrealizowana wyłącznie od wewnątrz.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że izolacja pionowa wykonana w technologii Iniekcji Krystalicznej® spełnia wymagania stawiane izolacji przeciwwilgociowej. Nie spełnia natomiast warunków specyfikacji przeciwwodnej, dla której trzeba stosować dodatkowo rozwiązania wannowe z użyciem cienkowarstwowych zapraw uszczelniających.
Specyfikacja otworów iniekcyjnych oraz ich geometrii dla przepony pionowej:
  średnica otworów powinna wynosić 20 mm
  wiercić należy w rzędach pod kątem 20-30° w rozstawie osiowym, co 15 cm
  odległości pomiędzy kolejnymi rzędami, przesuniętymi względem siebie o 7,5 cm, powinny wynosić 15 cm
  długość rzutu poziomego otworów iniekcyjnych powinna być o 5 cm mniejsza niż grubość muru.
Większy niż w przypadku izolacji poziomej kąt pochylenia otworów iniekcyjnych pozwala na wytworzenie szczelnej kurtyny przeciwwilgociowej chroniącej mur w płaszczyźnie pionowej.
Wtórna przeciwwilgociowa izolacja pionowa nie funkcjonuje samodzielnie, lecz w połączeniu z poziomą izolacją przeciwwilgociową, gdzie specyfikacja otworów iniekcyjnych oraz ich geometria określona jest w następujący sposób:
  średnica otworów powinna wynosić 20 mm
  wiercić należy w jednym rzędzie pod kątem od 10° do 30° w rozstawie osiowym, co 12,5 cm
  długość rzutu poziomego otworów iniekcyjnych powinna być o 5 cm mniejsza niż grubość muru.

nawrot, iniekcja krystaliczna, osuszanie budynkó, izolacja przeciwwilgociowa pionowa

Rys. 1. Wtórna izolacja przeciwwilgociowa – rozwiązanie połączenia izolacji pionowej z poziomą

Połączenie izolacji pionowej z poziomą jest realizowane w ten sposób, że poczynając od dołu wykonany jest rząd otworów iniekcyjnych dla izolacji poziomej. Następnie wykonywana jest siatka otworów iniekcyjnych dla izolacji pionowej, która jest kontynuowana do poziomu gruntu. Na tym poziomie jest zakańczana rzędem otworów iniekcyjnych dla izolacji poziomej. Schemat przykładowego rozwiązania przedstawiono na rysunku 1. Można zatem stwierdzić, że pionowa izolacja przeciwwilgociowa jest ograniczana od dołu i od góry poziomą izolacją przeciwwilgociową.
Wymieniony wyżej sposób powiązania izolacji pionowej z poziomą uwzględnia kierunki obciążenia wilgocią ściany piwnicznej, przez co zapewnia właściwą ochronę muru. Na fotografiach 1 i 2 przedstawiono przykładową realizację izolacji pionowej przeciwwilgociowej w technologii Iniekcji Krystalicznej®. Istotne jest to, że we wskazanym przypadku izolacja pionowa ścian została wykonana w sposób kombinowany. Tam, gdzie było można, ściany piwniczne odkopano i wykonano izolację pionową jako powłokową, natomiast w przegrodach zewnętrznych piwnicy znajdujących się pod obrysem budynku zastosowano pionową izolację przeciwwilgociową w technologii Iniekcji Krystalicznej®. Wydaje się, że stosowanie tego typu rozwiązań jest uzasadnione technicznie i zapewnia oczekiwany efekt w postaci suchych ścian. Dzięki temu jest coraz częściej stosowane w istniejących budynkach. Z obserwacji licencjobiorców Iniekcji Krystalicznej® wynika, że zdecydowanie najlepsze efekty w postaci szczelnej przepony i osuszenia zaizolowanych ścian można zaobserwować w przegrodach budowlanych, w których przed rozpoczęciem prac zmierzono bardzo wysokie zawilgocenie, sięgające 13-15% masowych. Jest to związane z tym, że szczelność blokady uzależniona jest w dużym stopniu od dostatecznej ilości wody w strefie iniekcji, która jest potrzebna do budowy wiązań krystalicznych. Jest to cecha wyróżniająca technologię Iniekcji Krystalicznej® tzn. im bardziej zawilgocone mury tym lepsze efekty osuszania. W mokrych murach występują bowiem korzystne warunki do dyfuzji składników jonowych mieszaniny iniekcyjnej tworzących izolację. Technologia nie wymaga więc wstępnego osuszania muru w strefie planowanej iniekcji. Utworzona blokada przeciwwilgociowa jest absolutnie ekologiczna, ma wielopokoleniową trwałość i nie powoduje osłabienia muru w strefie iniekcji w czasie wieloletniego funkcjonowania.
Wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych należy zastosować działania osłonowe w postaci neutralizacji szkodliwych soli budowlanych oraz nałożenia na izolowane ściany tynków renowacyjnych pomalowanych farbą paroprzepuszczalną. Należy też zapewnić właściwą wentylację remontowanych pomieszczeń tak, aby proces wysychania zaizolowanych przegród budowlanych odbywał się w optymalnych warunkach, z uwagi na komfort cieplno-wilgotnościowy.
Obecnie technologia Iniekcji Krystalicznej® jest wdrażana i rozwijana przez spadkobierców dr. inż. Wojciecha Nawrota, a także współautorów rozwiązań patentowych mgr. inż. Macieja Nawrota i Jarosława Nawrota w ramach Autorskiego Parku Technologicznego. Wyłącznie mgr inż. Maciej Nawrot i Jarosław Nawrot posiadają uprawnienia do: udzielania praw licencyjnych  i używania chronionego znaku towarowego Iniekcja Krystaliczna® oraz dystrybucji materiałów iniekcyjnych związanych z technologią Iniekcji Krystalicznej®.

nawrot, iniekcja, osuszanie budowli, izolacja pionowa przeciwiwlgociowa nawrot, iniekcja, osuszanie budowli, izolacja pionowa przeciwiwlgociowa
Fot. 2. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa
w technologii Iniekcji Krystalicznej® – w dniu wykonania
Fot. 3. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa
w technologii Iniekcji Krystalicznej® – 3 dni po wykonaniu


mgr inż. Maciej Nawrot
Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budowli

INIEKCJA KRYSTALICZNA? Autorski Park Technologiczny mgr inż. Maciej NAWROT, Jarosław NAWROT

  • ul. Warszawska 26, 28, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  • tel. 601 328 233, 601 335 756
  • info@i-k.pl
  • www.i-k.pl

Dystrybucja praw licencyjnych oraz materiałów związanych ze stosowaniem technologii Iniekcji Krystalicznej?, która służy do wytwarzania poziomej i pionowej przepony przeciwwilgociowej zabezpieczającej budynki przed podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu.

INIEKCJA KRYSTALICZNA® – proces wysychania muru ceglanego w zależności od zasolenia

Po zastosowaniu blokady przeciwwilgociowej w technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® następuje proces wysychania zawilgoconego muru. Przebieg i czas trwania tego procesu są uzależnione w dużej

więcej »

INIEKCJA KRYSTALICZNA® i termomodernizacja budynków

Skuteczna i przemyślana termomodernizacja budynków mieszkalnych powinna brać pod uwagę kwestie związane z nadmiernym zawilgoceniem przegród budowlanych, które wynikają z braku działającej

więcej »

INIEKCJA KRYSTALICZNA® pozioma i pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Iniekcja Krystaliczna® jest technologią iniekcyjną przeznaczoną do wytwarzania wtórnej poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego

więcej »

INIEKCJA KRYSTALICZNA® – 30 lat doświadczenia w skutecznych i trwałych zabezpieczeniach budynków przed wilgocią

Technologia Iniekcji Krystalicznej® służy do osuszania budynków poprzez wytwarzanie blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu.

więcej »

Działania osłonowe po zastosowaniu wtórnej izolacji przeciwwilgociowej

Dla zapewnienia właściwych warunków wysychania i ochrony zawilgoconych przegród budowlanych nie wystarczy wykonanie skutecznej wtórnej izolacji przeciwwilgociowej. Należy bezwzględnie

więcej »

Iniekcja Krystaliczna® a termomodernizacja budynków

Dotychczasowe rozwiązania techniczne związane z termomodernizacją często abstrahują od niezwykle ważnych problemów związanych z nadmiernym zawilgoceniem przegród budowlanych. Trudności te w

więcej »

AKTYWATOR – preparat do Iniekcji Krystalicznej®

AKTYWATOR jest dostępny wyłącznie dla firm posiadających uprawnienia licencyjne do stosowania technologii Iniekcji Krystalicznej®. Jest specjalnym alkalicznym środkiem krzemianowym w

więcej »

INIEKCJA KRYSTALICZNA® – wtórna przeciwwilgociowa izolacja pionowa

Iniekcja Krystaliczna® jest technologią iniekcyjną przeznaczoną do wytwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z

więcej »

AKTYWATOR – preparat do Iniekcji Krystalicznej®

AKTYWATOR jest dostępny wyłącznie dla firm posiadających uprawnienia licencyjne do stosowania technologii Iniekcji Krystalicznej®. Jest specjalnym alkalicznym środkiem krzemianowym w

więcej »

INIEKCJA KRYSTALICZNA® – 27 lat doświadczenia w osuszaniu budynków

Technologia Iniekcji Krystalicznej® służy do osuszania budynków poprzez wytwarzanie blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z

więcej »

Aktywator do Iniekcji Krystalicznej®

Aktywator to materiał blokujący wilgoć stosowany w technologii Iniekcji Krystalicznej®. Jest specjalnym alkalicznym środkiem krzemianowym w roztworze wodnym stosowanym bezciśnieniowo

więcej »

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie