Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

izbudujemy.pl » Artykuły » Vademecum

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. - prezentacja

  • Drukuj
  • Drukuj
  • Powiadom znajomego
  • Podziel się w internecie

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

Data wprowadzenia: 27.10.2014 r.

Schomburg Polska Sp. z o.o. od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Grupa Schomburg ma prawie 80-letnie doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów w obszarze technologii betonu, uszczelnień budowlanych i renowacji budynków. Dewizą spółki jest indywidualne i fachowe podejście do każdego problemu, odpowiednie dla danego obiektu i wymagań stawianych zarówno przez prawo budowlane, jak i przez inwestora. Firma opracowuje, produkuje i prowadzi sprzedaż produktów i systemów budowlanych w szeroko pojętych obszarach:
■  uszczelniania i renowacji budynków
■  klejenia wyłożeń ceramicznych
■  rozwiązań dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego
■  środków do produkcji i pielęgnacji betonu.
AQUAFIN®, COMBIFLEX®, ASODUR®, INDUCRET®, INDUFLOOR® oraz THERMOPAL® to znane marki, które stały się synonimem wysokiej jakości na wielu międzynarodowych placach budowy.
Od 2001 roku firma ma Certyfikat Jakości ISO 9001:2000.

renowacja budynków, AQUAFIN, COMBIFLEX, ASODUR, INDUCRET, INDUFLOOR, THERMOPAL, schomburg


System renowacji budynków
Renowacja budynków to trudne i złożone przedsięwzięcie. Pod tym pojęciem kryje się bowiem całokształt prac związanych z przywracaniem dawnej świetności zabytkowej obiektu. Prace renowacyjne wymagają od wszystkich uczestników procesu remontowego dużej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz dostępu do nowoczesnych, specjalistycznych materiałów naprawczych.

Firma Schomburg ma zarówno duże doświadczenie, jak i szeroką gamę produktów do wykonywania prac renowacyjnych. System renowacji budynków stosuje się do zawilgoconych i/lub zasolonych murów. Materiały wchodzące w skład systemu pozwalają na przywrócenie pierwotnego stanu budowli, umożliwiając jej dalsze wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie.

W starych obiektach, gdzie nie wykonano prawidłowych hydroizolacji wilgoć wnika w przegrody budowlane. Woda jest bardzo często nośnikiem szkodliwych substancji – soli budowlanych. Najczęściej są to chlorki, siarczany i azotany. Związki te na skutek kapilarnego podciągania są transportowane do wyższych części obiektu. Dalszym etapem jest powstawanie widocznych zawilgoceń, wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenia się powłok malarskich czy odpadanie tynku. Brak podjęcia odpowiednich czynności zapobiegających prowadzi do destrukcji samego muru oraz pojawienia się grzybów i pleśni, co dodatkowo pogarsza mikroklimat wewnątrz pomieszczeń.
Przystępując do remontu należy bardzo starannie rozpoznać problem oraz skutecznie zaplanować i wykonać wszystkie potrzebne prace. Przede wszystkim należy usunąć przyczynę zawilgocenia, a dopiero potem przystąpić do naprawy uszkodzonych elementów.
Jak powinien wyglądać prawidłowo wykonany układ warstw? Niestety odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna. Dobór rozwiązania zależy od wielu czynników, którymi są:
■  rodzaj podłoża
■  wysokość poziomu wód gruntowych
■  stopień zasolenia i rodzaj występujących soli
■  obecność porażeń mykologicznych
■  stan izolacji przeciwwilgociowych
■  obecność drenażu
■  rodzaj konstrukcji (przegroda jednorodna czy warstwowa)
■  grubość przegrody
■  usytuowanie budowli – dostęp do izolacji od strony zewnętrznej.
Oczywiście w każdym przypadku mamy do czynienia z kombinacją tych czynników. Pracę rozpoczynamy od odkopania ścian zewnętrznych budynku, aż do ławy fundamentowej i usunięcia starej nieskutecznej izolacji. Wewnątrz budynku także skuwamy stare tynki (co najmniej 80 cm od widocznych śladów uszkodzenia bądź zawilgocenia), usuwając równocześnie spoiny na głębokość ok. 20 mm. Czynność ta jest bardzo często pomijana. Niestety właśnie w tych miejscach występuje największe stężenie soli. W miarę możliwości pozwalamy przeschnąć powierzchniowo obu obszarom. Następnie przystępujemy do wykonania przepony czyli odtworzenia izolacji poziomej, korzystając z produktów krzemianowych (Aquafin®-F) lub silikonowych (Aquafin®-IB2). Produkty te najczęściej wprowadza się do ściany za pomocą pompy niskociśnieniowej.

renowacja budynków, AQUAFIN, COMBIFLEX, ASODUR, INDUCRET, INDUFLOOR, THERMOPAL, schomburg

Od niedawna inwestor ma do wyboru jeszcze jeden produkt – AQUAFIN®-i380, czyli preparat iniekcyjny na bazie silanów, aplikowany metodą bezciśnieniową. Ten gotowy do użycia materiał dzięki małej gęstości i właściwościach hydrofilowych składnika aktywnego rozchodzi się w wilgotnym środowisku, powodując 100% nasycenia porów. Po zajściu reakcji ściana wykazuje działanie hydrofobowe dzięki czemu transport kapilarny wody zostaje zatrzymany. AQUAFIN®-i380 ma wysoką zawartość substancji aktywnych i jest zbadany zgodnie z wymogami WTA, co umożliwia stosowanie go w ścianach o stopniu przesiąknięcia wilgocią do 95%. Warto podkreślić, że w porównaniu z iniekcją niskociśnieniową metodę cechuje prostota aplikacji i brak dodatkowych kosztów związanych np. z wynajęciem pompy, zakupem pakerów itd. Poza tym AQUAFIN®-i380 można aplikować w niepełne struktury jak np. cegła kratówka, mur z pustkami czy z niepełną spoiną, co dotychczas wymagało dodatkowych nakładów robocizny i materiałów wypełniających.

Po wykonaniu przepony przystępujemy dowykonania izolacji pionowej. Jeżeli jest to tylko możliwe, wykonujemy ją od zewnątrz. Standardowym rozwiązaniem w tym wypadku są izolacje bitumiczne – Combiflex®, które gwarantują nam szczelność także w przypadku obciążeń wodą pod ciśnieniem. Równocześnie uszczelniamy także posadzkę wewnątrz budynku, pamiętając przy tym, że w przypadku wody pod ciśnieniem posadzka musi być odpowiednio dociśnięta.

Dopiero teraz możemy rozpocząć prace związane z wykonaniem tynków renowacyjnych. Zanim to jednak nastąpi, należy odkazić miejsca skażone biologicznie środkiem grzybobójczym Renogal® oraz wstępnie związać sole preparatem Esco-Fluat. Środek ten przekształca sole rozpuszczalne w nierozpuszczalne. Dzięki takiemu zabiegowi nakładany tynk nie zostanie od razu skażony. Po wykonaniu czynności wstępnych przystępujemy do nałożenia obrzutki półkryjącej (Thermopal®-SP lub zaprawy cementowej z dodatkiem Asoplast MZ). Obrzutka nie może zakrywać odsłoniętych spoin między cegłami oraz pokrywać więcej jak 50% powierzchni.

Natychmiast po związaniu zaprawy rozpoczynamy nakładanie tynku podkładowego WTA (w zależności od stopnia zasolenia zamiast tynku podkładowego Thermopal®-GP11 można też użyć od razu właściwego tynku renowacyjnego WTA Thermopal®-SR24 lub 44). Tynk ten ma do spełnienia dwa zadania. Po pierwsze wyrównanie podłoża, a po drugie magazynowanie soli w murach o wysokim stopniu zasolenia. Nakłada się go na obrzutkę warstwą o grubości minimum 1 cm. Wierzchnią warstwę tynku podkładowego należy pozostawić szorstką, co zapewnia przyczepność następnych warstw systemu. Tynku nie należy zacierać – powoduje to koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może skutkować powstawaniem rys skurczowych. Po wstępnym związaniu tynku podkładowego przystępujemy do otwarcia jego struktury poprzez zdarcie wierzchniej warstwy specjalną pacą, dzięki czemu uzyskujemy wyższą dyfuzyjność.
Po tym zabiegu możemy dopiero nakładać kolejną warstwę tynku renowacyjnego WTA. Należy pamiętać, iż czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnej warstwy to przeciętnie 1 dzień/1 mm grubości zaprawy. Po wyschnięciu tynku renowacyjnego możemy przystąpić do nałożenia szpachli (Thermopal®-FS33) i malowania wysoce dyfuzyjnymi farbami krzemianowymi (Tagosil Profi) lub silikonowymi (Tagocon F).

renowacja budynków, AQUAFIN, COMBIFLEX, ASODUR, INDUCRET, INDUFLOOR, THERMOPAL, schomburg

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

Grupa SCHOMBURG to ponad 80 lat doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych problemów w zakresie technologii betonu, budowli inżynieryjnych i budownictwa mieszkaniowego.
Naszą dewizą jest indywidualne i fachowe podejście do każdego problemu budowlanego, odpowiednie dla danego obiektu i wymagań stawianych zarówno przez prawo budowlane, jak i przez inwestora.
SCHOMBURG Polska od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Działający na terenie całego kraju Przedstawiciele Techniczno-Handlowi pomagają naszym klientom w doborze skutecznych i sprawdzonych technologii, odpowiednich dla danego rodzaju obiektu lub problemu.
Firma SCHOMBURG opracowuje, produkuje i prowadzi sprzedaż produktów i systemów budowlanych w szeroko pojętych obszarach:
■  uszczelnień i renowacji budynków
■  klejenia okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego/jastrychy
■  rozwiązań dla budownictwa inżynieryjnego
■  środków do produkcji i pielęgnacji betonu.

W Polsce dystrybucja ma miejsce poprzez dwa oddzielne kanały sprzedaży: SCHOMBURG – bezpośrednia sprzedaż produktów z zakresu chemii budowlanej dla obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz inżynieryjnego i sprzedaż produktów chemii budowlanej poprzez sieć dystrybutorów a także RETHMEIER – domieszki i dodatki do betonu, barwniki, impregnaty. Te dwie sieci sprzedaży funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej Spółki Schomburg Polska w Kutnie.
Kompetencje firmy SCHOMBURG zostały kilkakrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami i certyfikatami. Firma ma certyfikat jakości ISO 9001:2008.

USZCZELNIENIA BUDOWLANE
Decyzja o wyborze stosowanego systemu uszczelnienia zależy między innymi od rodzaju podłoża, wymaganej zdolności przeprężania rys, jak też od warunków atmosferycznych i wielu innych czynników charakterystycznych dla danego obiektu budowlanego. Izolacja powinna być przede wszystkim wodoszczelna, ciągła, zaprojektowana i wykonana z należytą starannością o wszystkie występujące w budowli detale.
Dedykowane produkty:
■  mineralne zaprawy uszczelniające
■  izolacje balkonów, tarasów, zbiorników wodnych, basenów kąpielowych

■  izolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych
■  szybkowiążące cementy i zaprawy tamponażowe
■  uszczelnienia bitumiczne
■  izolacje części podziemnych budowli, izolacje pod jastrychami

■  uszczelnienia chemoodporne
■  masy trwale elastyczne
■  wypełnienie dylatacji, spoin, przejść rurowych, odpływów, wpustów w ścianach i posadzkach.


RENOWACJA BUDOWNICTWA
Na skutek upływu lat oraz zaniechania konserwacji wiele obiektów zabytkowych niszczeje. Jednocześnie w przypadku znacznej części nowych budowli źle zaprojektowano lub wykonano hydroizolacje. Proces destrukcji najczęściej spowodowany jest poprzez silne zawilgocenie będące efektem wnikania wilgoci z gruntu lub uszkodzonych elementów budowli np. dachu czy stolarki.
Z powodu nieskutecznie działających izolacji (poziomych/pionowych) woda dostaje się do przegród budynku, a następnie na skutek kapilarnego podciągania jest transportowana do wyższych części obiektu. Dalszym etapem jest powstawanie wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenie się powłok malarskich czy odpadanie tynku, a jeżeli nie podejmie się odpowiednich czynności, następuje destrukcja samego muru. Powstające wewnątrz ściany kryształki soli, powiększając swoją objętość niszczą najpierw warstwy elewacyjne, a następnie strukturę muru. Jednocześnie na powierzchniach ścian mogą pojawić się grzyby i pleśnie. Tego typu zjawiska mogą być przyczyną wielu chorób alergologicznych.
Systemowe rozwiązania oferowane przez firmę SCHOMBURG zabezpieczają przed dalszą degradacją budowli. Należy podkreślić, że efekt taki uzyskamy tylko wtedy, gdy rzetelnie określimy przyczyny degradacji murów, przyjmiemy odpowiednią technologię, a prace budowlane wykonane zostaną przez firmę o dużym doświadczeniu i zgodnie z wytycznymi i normami.
Dedykowane produkty:
■  preparaty iniekcyjne
■  tynki renowacyjne
■  czyszczenie i ochrona elewacji.

KLEJENIE OKŁADZIN CERAMICZNYCH I Z KAMIENI NATURALNYCH/JASTRYCHY
W zależności od przewidywanych obciążeń, rodzaju podłoża i miejsca aplikacji można użyć zapraw klejowych i do spoinowania: cementowych lub na bazie żywic reaktywnych. Pierwsze charakteryzują się dobrą dyfuzyjnością i są dostępne w szerokiej gamie kolorów. W porównaniu z epoksydowymi są tańsze i łatwiejsze w obróbce. Natomiast zaprawy na bazie żywic są nienasiąkliwe, odporne na ścieranie i chemoodporne.
Firma SCHOMBURG ma w swojej ofercie całą gamę zapraw klejowych począwszy od klasy C1 aż do klasy C2 FTE S2 zgodnie PN-EN 12004.  
Dedykowane produkty:
■  środki gruntujące
■  jastrychy, zaprawy szpachlowe, masy samopoziomujące
■  zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

SCHOMBURG POLSKA dba o bezpieczeństwo pracowników i klientów, dlatego pracuje zgodnie z wdrożonym systemem zapewnienia jakości (certyfikowane według normy EN ISO 9001).

Powłoki polimocznikowe GEPOTECH

Technologia polyurea oparta jest na stosunkowo niedawno opracowanej dwuskładnikowej powłoce nakładanej metodą natrysku, która ma szerokie zastosowanie do ochrony konstrukcji żelbetowych

więcej »

Na czym polega technologia polyurea?

Technologia polyurea oparta jest na dwuskładnikowej powłoce nakładanej metodą natrysku. Produkty te pojawiły się na rynku w 1987 roku w USA i od tego czasu nieustannie się rozwijają

więcej »

Systemowe rozwiązania prac wykończeniowych w basenach i obiektach rekreacyjnych

Niedochowanie odpowiednich rygorów już na etapie projektu basenu, ale także podczas prowadzenia prac, prowadzi w prostej linii do problemów bezpośrednio w obiekcie oraz ogromnych nakładów

więcej »

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. - prezentacja

Firma powstała w Kutnie, w grudniu 1992 r., jako firma-córka niemieckiej Grupy Schomburg, działającej na rynkach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Środkowej oraz Afryki. Fabryki Grupy

więcej »

System budowy dróg i torowisk MONOLITH

W infrastrukturze miejskiej jezdnia jest elementem torowiska i na odwrót. Wynika to nie tylko z racjonalnego wykorzystania przestrzeni, ekonomii i bezpieczeństwa, ale również ze wzrostu

więcej »

Sprawdzone rozwiązania w modernizacji ulic

System MONOLITH firmy Schomburg prezentuje rozwiązania techniczne stawiane torowisku, które umożliwiają zintegrowanie konstrukcji nawierzchni szynowych z konstrukcją nowoczesnej ulicy

więcej »

Sprawdzone rozwiązania w modernizacji ulic

System MONOLITH firmy Schomburg prezentuje rozwiązania techniczne stawiane torowisku, które umożliwiają zintegrowanie konstrukcji nawierzchni szynowych z konstrukcją nowoczesnej ulicy

więcej »

System budowy dróg i torowisk MONOLITH

W infrastrukturze miejskiej jezdnia jest elementem torowiska i na odwrót. Wynika to nie tylko z racjonalnego wykorzystania przestrzeni, ekonomii i bezpieczeństwa, ale również ze wzrostu

więcej »

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. - prezentacja

Schomburg Polska od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Działający na terenie całego kraju doradcy techniczno-handlowi pomagają swoim

więcej »

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. - prezentacja

Schomburg Polska Sp. z o.o. od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Grupa Schomburg ma prawie 80-letnie doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych

więcej »

Preparat iniekcyjny AQUAFIN®-i380

AQUAFIN®-i380 to środek do iniekcji na bazie silanów o konsystencji kremowej. Ten gotowy do użycia materiał wprowadzany jest bezciśnieniowo w otwory Ø 12 mm wywiercone co 10,0-12,5 cm

więcej »

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie