TRENCHMIX® – technologia wielu rozwiązań

Soletanche Polska sp. z o.o. w Warszawie

Data wprowadzenia: 03.04.2019 r.

Projektanci geotechniczni oraz wykonawcy specjalistycznych prac geotechnicznych stają coraz częściej przed trudniejszymi zadaniami nie tylko wykorzystania na cele budowlane działek o skomplikowanej geologii i złożonych warunkach wodnych, ale także elastycznego dopasowania się do zmian projektu. W tym przypadku warto wykorzystać technologie pozwalające na wiele zastosowań i dające duże możliwości projektowe.

TRENCHMIX® możemy zastosować jako zabezpieczenie wykopu przed dopływem wody gruntowej, ściankę oporową z dodatkowym zbrojeniem, a także wzmocnienie gruntu pozwalające na przeniesienie znacznych sił z konstrukcji budynku na nośne, głębiej położone podłoże.

Proces zmiany w projekcie wiąże się często z dodatkowymi kosztami, wydłużonym czasem na projektowanie czy wykonawstwo. Naszym zadaniem, jako wykonawców, jest optymalizacja przez zastosowane rozwiązania, które ma na celu maksymalne skrócenie czasu samej realizacji z jednoczesnym zachowaniem jakości.

Przykładem może być działka, która została odsprzedana po wykonaniu fundamentowania specjalistycznego pod zaprojektowaną inwestycję. Nowy właściciel postanowił zmienić jej przeznaczenie z obiektu biurowego na mieszkaniowy, a co za tym idzie, zmianę poziomu posadowienia z -15,45 m na -4,0 m, co spowodowało lokalizację spodu płyty fundamentowej w zupełnie innych warunkach gruntowych. Grunt wewnątrz wykopu otoczony ścianami szczelinowymi znacząco utrudniającymi przepływ wody gruntowej spowodował znaczne zmiany w przypowierzchniowych warstwach gruntu. W tym przypadku niezbędne było wzmocnienie podłoża do określonej rzędnej i zostało wykonane w technologii TRENCHMIX®. Założono, że panele z cementogruntu będą przekazywały obciążenie z płyty fundamentowej na grunty niżej zalegające – piaski średnio zagęszczone oraz zagęszczone. Zastosowane panele miały szerokość około 40 cm oraz rozstaw około 3,2 m.


soletanche, trenchmix, przekroj geologicznyRys. 1. Przykładowy przekrój geologiczny


soletanche, trenchmix, przekroje geologiczne
Rys. 2. Porównanie przekrojów z obu projektów


soletanche, trenchmix, warstwice stropu
Rys. 3. Rzut paneli Trenchmix z warstwicami stropu utworów nośnych

Wyzwania
■  Zmiana funkcji przeznaczenia budynku.
■  Zmiana sposobu posadowienia.
■  Konieczność dostosowania paneli liniowych do nieregularnego kształtu działki.
■  Ominięcie kolizji wykonanych baret oraz słupów tymczasowych.
■  Wykonanie robót z obniżonej platformy roboczej.

Wybór technologii był podyktowany koniecznością szybkiego fazowania prac oraz oddania placu budowy nowemu inwestorowi. Ze względu na istniejące głębokie fundamentowanie jakie pozostało po poprzednim projekcie zdecydowano, że panele TRENCHMIX® będą najlepszą technologią, która nie tylko zapewni bezpieczne, a co za tym równomierne, rozłożenie obciążeń przyszłej konstrukcji, ale również pozwoli na szybkie i atrakcyjne budżetowo wykonanie prac.

Zalety technologii
■  Wysokie tempo produkcji.
■  Układ paneli lepiej współpracuje przy posadowieniu płyty.
■  Homogenizacja gruntobetonu na całej wysokości profilu.
■  Brak wstrząsów.
■  Brak rozpychania gruntu.
■  Możliwość sprowadzenia maszyny 4 m poniżej istniejącego poziomu terenu.
■  Brak urobku, co znacznie obniża koszty realizacyjne.
■  Niemal natychmiastowa możliwość wprowadzenia kolejnej fazy robót (minimum 7 dni po wykonaniu paneli).

Sprawne następowanie po sobie kolejnych faz budowy. Możliwość symultanicznej pracy z generalnym wykonawcą. Dodatkowo na korzyść wykonawcy działał fakt, że jest to technologia bezurobkowa. Dzięki temu udało się zaoszczędzić czas i koszt jaki trzeba byłoby poświęcić na wywóz urobku.
www.youtube.com/watch?v=ADO0KcbyuDE

Soletanche Polska sp. z o.o. w Warszawie

Soletanche Polska rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku. Firma wchodzi w skład grupy Soletanche Bachy, która jest światowym liderem budownictwa podziemnego. Naszym nadrzędnym celem jest realizacja powierzonych zadań w sposób profesjonalny, ekonomiczny i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W skład oferty wchodzi pełna gama inżynierskich usług geotechnicznych, których celem jest dostarczenie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dla sektora publicznego i
prywatnego z zakresu:
•    Infrastruktury lotniczej, kolejowej, drogowej oraz morskiej
•    Infrastruktury energetycznej
•    Renowacji
•    Budownictwa podziemnego
•    Budownictwa hydrotechnicznego
•    Budownictwa komercyjnego oraz przemysłowego.

Realizujemy powyższe pracę zarówno jako generalny wykonawca jak i podwykonawca. Zapewniamy Klientom kompleksową obsługę projektową oraz terminowe wykonanie zadań.
Siłą naszej firmy jest wieloletnie doświadczenie, umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz zespół odpowiedzialnych ekspertów dążących do optymalnych rozwiązań technicznych i finansowych.

soletanche, budownictwo podziemne, uslugi geotechniczne

soletanche, budownictwo podziemne, uslugi geotechniczne

soletanche, budownictwo podziemne, uslugi geotechniczne

 

Lista wybranych realizacji firmy

 

Odlewnia Taśm Aluminiowych w Bogumiłowie

Galeria Młociny

Centrum Praskie Koneser

Koszary Carskie przy ul. Powązkowskiej 44 w Warszawie

 

 

 

 


 

Odlewnia Taśm Aluminiowych w Bogumiłowie

 

Adres:

Bogumiłów

Zakres robót:

 • Zorganizowanie placu budowy w istniejącej hali, której wysokość mierzona do spodu dźwigarów wynosiła 13 metrów.
 • Przygotowanie platformy roboczej - jej stworzenie wiązało się z wykonaniem wstępnego wykopu na poziomie 5,5 m od posadzki hali.
 • Wykonanie komory technologicznej o głębokości 35 m w technologii ścian szczelinowych w kształcie okręgu.

Realizacja:

2018 r.

Zleceniodawca: 

Odlewnia Taśm Aluminiowych w Bogumiłowie
   


Soletanche, bogumilow, sciana szczelinowa
Soletanche, bogumilow, sciana szczelinowa
Soletanche, sciana szczelinowa, bogumilow


 

Galeria Młociny

 

Adres:

Warszawa

Zakres robót:

 • Wykonanie tymczasowej obudowy wykopu na potrzeby budowanej galerii handlowej w technologii ściany szczelinowej - odwodnienie o objętości 0,5 mln m3.
 • Wykonanie kotwienia ścian oraz płyty fundamentowej i odwodnienia (863 kotew w dwóch poziomach, 14 108 mb kotew).
 • Wykonanie mikropali iniektowanych Ø 330 mm.

Realizacja:

od listopada 2016 r. do września 2017 r.

Zleceniodawca: 

PBDI
   

 


Soletanche, galeria mlociny, fundamenty

  

Centrum Praskie Koneser

 

Adres:

Warszawa

Zakres robót:

 • Wykonanie obudowy nowo zaprojektowanego budynku w technologii ścian szczelinowych (jeden wspólny garaż pod budynkami F, H, O i P): 455 m ? obwód ściany szczelinowej, 17 m ? średnia głębokość ściany szczelinowej, 5125 m3 betonu.
 • Wykonanie 3-kondygnacyjnego parkingu podziemnego metodą podstropową.
 • Wykonanie mikropali kotwiących pod płytą denną: mikropale 40/16 mm ? 505 szt. (1 szt. na 8 metrów), 4040 mb długość mikropali; pale CFA ?600 mm ? 119 szt. (pale CFA jako słupy tymczasowe 119 szt.), 952 mb łączna długość.
 • Wzmocnienie zabytkowego budynku J metodą Jet-grouting i zabezpieczenie wykopów w jego środku.
 • Zabezpieczenie wykopu pod budynkiem D poprzez wykonanie ścianki berlińskiej kotwionej.

Realizacja:

2018 r.

Zleceniodawca: 

BBI Development

   


Soletanche, centrum praskie koneser, fundamenty

Soletanche, centrum praskie koneser, fundamenty

Soletanche, centrum praskie koneser, fundamenty

 

 


 

Koszary Carskie przy ul. Powązkowskiej 44 w Warszawie

 

Adres:

Warszawa

Zakres robót:

 • Podbicie istniejących ław fundamentowych oraz ścian istniejącego budynku (wymiary istniejącego budynku 35,0X13,1 m o wysokości 10,20 m): 200 kolumn długości od 7,0 do 8,5 m w techologii jet grouting.
 • Zapewnienie stateczności obiektu w trakcie wykonywania pogłębienia podziemia.
 • Przeniesienie obciążeń pionowych ścian poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

Realizacja:

2018 r.

Zleceniodawca: 

ZZOZ Poradnia Stomatologiczna DORMED D.C. Uszyńscy Sp.J.

   

 
soletanche, podbicie fundamentow, koszary carskie

soletanche, podbicie fundamentow, koszary carskie


soletanche, podbicie fundamentow, koszary carskie

Budownictwo podziemne szansą na przetrwanie ekologicznej apokalipsy

Perspektywa najbliższych 60 lat nie napawa optymizmem. Przed ludzkością staje szereg problemów, które powstały na skutek działalności człowieka. Jakie będą trendy w budownictwie na

więcej »

TRENCHMIX® – technologia wielu rozwiązań

Projektanci geotechniczni oraz wykonawcy specjalistycznych prac geotechnicznych stają coraz częściej przed trudniejszymi zadaniami nie tylko wykorzystania na cele budowlane działek o

więcej »

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie