Remont stropu drewnianego – krok po kroku

Leca Polska sp. z o.o.

Data wprowadzenia: 27.03.2019 r.

Stare, odrestaurowane kamienice dodają uroku niejednemu miastu. Jak wygląda wyremontowany budynek z zewnątrz, łatwo sobie wyobrazić – jednak co kryje jego wewnętrzna konstrukcja? Pozostaje to zagadką. Drewniane stropy stanowią właśnie jedną z takich zagadek.

W pierwotnie wykonywanych stropach drewnianych jako materiał izolacji akustycznej i termicznej ochrony przed ogniem stosowano polepę, czyli mieszaninę gliny, sieczki i wapna. W późniejszych czasach polepę zastąpiono gruzem z dużą ilością wapna, które chroniły drewno przed szkodnikami. Ciężka polepa lub gruz stanowiły, zgodnie z prawem masy, skuteczną izolację akustyczną pomiędzy pomieszczeniami na sąsiednich kondygnacjach. Minus tego wypełnienia stanowiło trwałe uginanie się stropów. Co zrobić, aby zachować dobrą izolacyjność i zmniejszyć obciążenie wypełnienia?

Leca, strop drewniany, polepa, remont

Rozwiązanie Leca®
Istnieje jedno bardzo proste rozwiązanie: należy usunąć ciężką polepę, a w jej miejsce użyć lżejszego materiału (nie może on jednak być zbyt lekki). Leca® KERAMZYT o różnych granulacjach jest w stanie idealnie sprostać temu zadaniu.

Wykonane badania izolacyjności akustycznej stropu drewnianego w remontowanym budynku pozwoliły na wybór optymalnego rozwiązania gwarantującego wysoką izolacyjność.
Kolejność warstw, zaczynając od góry:
1. płyta podłogowa suchego jastrychu – podłoże nośne pod posadzki oraz pierwszy z ciężkich elementów masy stropu, izolujący od dźwięków powietrznych oraz zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się ognia
2. Leca® KERAMZYT podsypkowy z ziarnami okrągłymi i przekruszonymi – kruszywo, które:
- poziomuje ugięty strop
- jako jeden z najcięższych keramzytów (ciężar nasypowy ok. 500 kg/m3) wprowadza dodatkową masę (przeciw dźwiękom powietrznym)
- jako materiał sypki (nie sztywny) tworzy izolację tłumiącą dźwięki uderzeniowe
- izoluje przeciwogniowo.
3. szpryc cementowy – rozgranicza dwa rodzaje keramzytu i przeciwdziała ich wymieszaniu
4. Leca® KERAMZYT izolacyjny M lub L (średnioziarnisty lub gruboziarnisty) to lekki keramzyt (o ciężarze nasypowym ok. 300 kg/m3) o porowatej strukturze, która tłumi dźwięki powietrzne
5. membrana paroprzepuszczalna lub papier woskowany – zapobiega przesypywaniu się kruszywa pomiędzy deskami ślepego pułapu
6. wełna mineralna – materiał tłumiący dźwięki powietrzne (likwidujący pudło rezonansowe w stropie) i izolujący przeciwogniowo
7. dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej – materiał zwiększający masę stropu, izolujący od dźwięków powietrznych oraz zabezpieczający przeciwogniowo strop od spodu.

Leca, strop drewniany, polepa, remont, karamzyt

Wyniki badania izolacyjności akustycznej:
■  dla dźwięków powietrznych R’A1 = 59 dB – normowo dopuszczalna wartość R’A1 powyżej 51 dB
■  dla dźwięków uderzeniowych L’nw = 48 dB – normowo dopuszczalna wartość L’nw poniżej 55 dB.
(Wartości dopuszczalne dotyczą wymagań dla stropów między mieszkaniami zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10).

Wymieniając w stropie drewnianym podłogę z desek, polepę i tynk na deskowaniu i matach trzcinowych na suchy jastrych, keramzyt, wełnę mineralną i płyty STG, można uzyskać izolacyjność akustyczną znacznie przewyższającą wymagania normowe, zmniejszyć ciężar w stropu i wypoziomować jego płaszczyznę.

Remont stropu drewnianego - krok po kroku

Opis kolejnych warstw:
1. Usuwamy warstwy starego stropu aż do odsłonięcia drewnianej konstrukcji stropu ze ślepym pułapem.
2. Na deskach ślepego pułapu układamy papier woskowany lub folię o wysokiej paroprzepuszczalności.
3. Układamy Leca® KERAMZYT izolacyjny M (przy grubości warstwy do 9 cm) lub izolacyjny L (przy większych grubościach).*
4. Wykonujemy warstwę rozdzielającą ze szprycu cementowego grubości 2 mm lub układamy geowłókninę.
5. Z Leca® KERAMZYTu podsypkowego wykonujemy podkład o grubości 2–10 cm.
6. Układamy podłogę pływającą z płyt suchego jastrychu.
7. Wykonujemy posadzkę z terakoty, paneli, wykładziny, itp.
8. Od spodu stropu mocujemy wełnę mineralną i montujemy ruszt metalowy.
9. Do rusztu montujemy płyty gipsowo-kartonowe (np. ognioodporne).

Przedstawione rozwiązanie pozwala na odciążenie stropu, wyrównanie jego płaszczyzny i uzyskanie izolacyjności akustycznej przewyższającej wymagania normowe o około 20%.

* do warstwy z Leca® KERAMZYTu izolacyjnego M lub L można dodać ok. 20% drobnoziarnistego Leca® KERAMZYTu izolacyjnego S lub podsypkowego, który dodatkowo doszczelni akustycznie keramzytowe wypełnienie w stropie.

leca, remont, strop drewniany

leca, remont, strop drewniany
leca, remont, strop drewniany
leca, remont, strop drewniany
leca, strop drewniany, remont

Leca Polska sp. z o.o.

Marka LECA oferuje najlżejsze kruszywo ceramiczne produkowane w Polsce. Leca? KERAMZYT charakteryzuje się doskonałymi parametrami izolacyjności termicznej i akustycznej, niskim ciężarem nasypowym oraz wysoką ognio- i mrozoodpornością, znajdując zastosowanie nie tylko w budownictwie, ale także w geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie i ekologii. Na bazie Leca? KERAMZYTU wytwarzane są między innymi keramzytowe bloczki, pustaki ścienne, pustaki stropowe, elementy nadprożowe, obudowy systemów kominowych czy elementy wentylacyjne. Urozmaicona oferta dostosowana została do europejskich standardów.

Remont stropu drewnianego – krok po kroku

Stare, odrestaurowane kamienice dodają uroku niejednemu miastu. Jak wygląda wyremontowany budynek z zewnątrz, łatwo sobie wyobrazić – jednak co kryje jego wewnętrzna konstrukcja?

więcej »

Podłoga na gruncie z Leca KERAMZYTEM

Podłoga na gruncie z Leca® KERAMZYTEM to nowatorskie rozwiązanie, które dzięki unikalnym właściwościom kruszywa pozwala na szybkie i łatwe wykonanie trwałej podłogi. Użycie tego

więcej »

Leca KERAMZYT niezastąpiony przy remoncie stropów

Leca® KERAMZYT to lekkie i zarazem wytrzymałe kruszywo ceramiczne wypalane z glin pęczniejących. Dzięki porowatej strukturze wewnętrznej bardzo dobrze izoluje akustycznie i

więcej »

Dachy zielone z Leca® KERAMZYTEM

Leca® KERAMZYT to ceramiczne, mrozoodporne, neutralne chemicznie i dobrze drenujące lekkie kruszywo. Właściwości te pozwalają na wykorzystanie keramzytu w konstruowaniu zielonych dachów.

więcej »

Keramzyt suchy i mokry

Leca KERAMZYT to lekkie kruszywo ceramiczne, które od ponad 100 lat sprawdza się jako materiał do wypełnień i izolacji cieplnych, nie tracąc przy tym swoich właściwości przez cały czas

więcej »

Praktyczne narzędzia dla projektanta – biblioteka BIM i kalkulatory

Biblioteka BIM (Building Information Modeling) BIM Leca to baza gotowych modeli przegród przydatnych przy projektowaniu w programie Revit. Biblioteka dysponuje gotowymi rozwiązaniami: ścian

więcej »

Ceramiczne izolacje z Leca® KERAMZYTU

Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo powstałe w procesie wypalania specjalnego rodzaju glin pęczniejących. Stanowi podstawowy składnik keramzytobetonowych bloczków, pustaków

więcej »

Ściana akustyczna bez błędów

Coraz częściej się zdarza, że w trakcie odbioru budynku przeprowadzane są na zlecenie inwestora badania akustyki przegród. Aby uniknąć przykrych niespodzianek w wynikach takich badań, warto

więcej »

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g

Keramzytobetonowe Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 g o wymiarach 38x24x18 cm przeznaczone są do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych, głównie między mieszkaniami w budynkach

więcej »

Keramzyt w drogownictwie

Keramzyt, do niedawna znany głównie jako materiał izolacyjny, z dużym powodzeniem znajduje zastosowanie również w drogownictwie. To lekkie kruszywo stosowane jest zarówno przy remontach

więcej »

Obwodnica Czarnkowa

Obwodnica Czarnkowa (ciąg DW178) na odcinku około 1500 m przechodzi przez rozległą dolinę Noteci, gdzie w podłożu zalegają nasypy i grunty organiczne. Na końcowym fragmencie tego odcinka

więcej »

Tynk a akustyka ściany

Wysoki komfort akustyczny to jeden z istotnych wyznaczników wartości mieszkania. Coraz częściej zdarza się, że w trakcie odbioru budynku na zlecenie inwestora przeprowadzane są pomiary

więcej »

Izolacja stropu w budynku mieszkalno-usługowym w Knurowie (woj. śląskie)

W remontowanym stropie drewnianym o powierzchni ok. 290 m2 wymieniono polepę oraz podłogę z desek na: wełnę mineralną, keramzyt i płyty suchego jastrychu. Dzięki temu została wypoziomowana

więcej »

Keramzyt w geotechnice

Keramzyt, do niedawna znany głównie jako materiał izolacyjny, z dużym powodzeniem znajduje zastosowanie w drogownictwie. To lekkie kruszywo stosowane jest zarówno przy remontach istniejących

więcej »

Obwodnica Czarnkowa

Budowana obwodnica Czarnkowa (ciąg drogi wojewódzkiej 178), na odcinku około 1500 m przechodzi przez dolinę Noteci, gdzie w podłożu zalegają nasypy i grunty organiczne. Na końcowym fragmencie

więcej »

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie