Remont stropu drewnianego – krok po kroku

Leca Polska sp. z o.o.

Data wprowadzenia: 27.03.2019 r.

Stare, odrestaurowane kamienice dodają uroku niejednemu miastu. Jak wygląda wyremontowany budynek z zewnątrz, łatwo sobie wyobrazić – jednak co kryje jego wewnętrzna konstrukcja? Pozostaje to zagadką. Drewniane stropy stanowią właśnie jedną z takich zagadek.

W pierwotnie wykonywanych stropach drewnianych jako materiał izolacji akustycznej i termicznej ochrony przed ogniem stosowano polepę, czyli mieszaninę gliny, sieczki i wapna. W późniejszych czasach polepę zastąpiono gruzem z dużą ilością wapna, które chroniły drewno przed szkodnikami. Ciężka polepa lub gruz stanowiły, zgodnie z prawem masy, skuteczną izolację akustyczną pomiędzy pomieszczeniami na sąsiednich kondygnacjach. Minus tego wypełnienia stanowiło trwałe uginanie się stropów. Co zrobić, aby zachować dobrą izolacyjność i zmniejszyć obciążenie wypełnienia?

Leca, strop drewniany, polepa, remont

Rozwiązanie Leca®
Istnieje jedno bardzo proste rozwiązanie: należy usunąć ciężką polepę, a w jej miejsce użyć lżejszego materiału (nie może on jednak być zbyt lekki). Leca® KERAMZYT o różnych granulacjach jest w stanie idealnie sprostać temu zadaniu.

Wykonane badania izolacyjności akustycznej stropu drewnianego w remontowanym budynku pozwoliły na wybór optymalnego rozwiązania gwarantującego wysoką izolacyjność.
Kolejność warstw, zaczynając od góry:
1. płyta podłogowa suchego jastrychu – podłoże nośne pod posadzki oraz pierwszy z ciężkich elementów masy stropu, izolujący od dźwięków powietrznych oraz zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się ognia
2. Leca® KERAMZYT podsypkowy z ziarnami okrągłymi i przekruszonymi – kruszywo, które:
- poziomuje ugięty strop
- jako jeden z najcięższych keramzytów (ciężar nasypowy ok. 500 kg/m3) wprowadza dodatkową masę (przeciw dźwiękom powietrznym)
- jako materiał sypki (nie sztywny) tworzy izolację tłumiącą dźwięki uderzeniowe
- izoluje przeciwogniowo.
3. szpryc cementowy – rozgranicza dwa rodzaje keramzytu i przeciwdziała ich wymieszaniu
4. Leca® KERAMZYT izolacyjny M lub L (średnioziarnisty lub gruboziarnisty) to lekki keramzyt (o ciężarze nasypowym ok. 300 kg/m3) o porowatej strukturze, która tłumi dźwięki powietrzne
5. membrana paroprzepuszczalna lub papier woskowany – zapobiega przesypywaniu się kruszywa pomiędzy deskami ślepego pułapu
6. wełna mineralna – materiał tłumiący dźwięki powietrzne (likwidujący pudło rezonansowe w stropie) i izolujący przeciwogniowo
7. dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej – materiał zwiększający masę stropu, izolujący od dźwięków powietrznych oraz zabezpieczający przeciwogniowo strop od spodu.

Leca, strop drewniany, polepa, remont, karamzyt

Wyniki badania izolacyjności akustycznej:
■  dla dźwięków powietrznych R’A1 = 59 dB – normowo dopuszczalna wartość R’A1 powyżej 51 dB
■  dla dźwięków uderzeniowych L’nw = 48 dB – normowo dopuszczalna wartość L’nw poniżej 55 dB.
(Wartości dopuszczalne dotyczą wymagań dla stropów między mieszkaniami zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10).

Wymieniając w stropie drewnianym podłogę z desek, polepę i tynk na deskowaniu i matach trzcinowych na suchy jastrych, keramzyt, wełnę mineralną i płyty STG, można uzyskać izolacyjność akustyczną znacznie przewyższającą wymagania normowe, zmniejszyć ciężar w stropu i wypoziomować jego płaszczyznę.

Remont stropu drewnianego - krok po kroku

Opis kolejnych warstw:
1. Usuwamy warstwy starego stropu aż do odsłonięcia drewnianej konstrukcji stropu ze ślepym pułapem.
2. Na deskach ślepego pułapu układamy papier woskowany lub folię o wysokiej paroprzepuszczalności.
3. Układamy Leca® KERAMZYT izolacyjny M (przy grubości warstwy do 9 cm) lub izolacyjny L (przy większych grubościach).*
4. Wykonujemy warstwę rozdzielającą ze szprycu cementowego grubości 2 mm lub układamy geowłókninę.
5. Z Leca® KERAMZYTu podsypkowego wykonujemy podkład o grubości 2–10 cm.
6. Układamy podłogę pływającą z płyt suchego jastrychu.
7. Wykonujemy posadzkę z terakoty, paneli, wykładziny, itp.
8. Od spodu stropu mocujemy wełnę mineralną i montujemy ruszt metalowy.
9. Do rusztu montujemy płyty gipsowo-kartonowe (np. ognioodporne).

Przedstawione rozwiązanie pozwala na odciążenie stropu, wyrównanie jego płaszczyzny i uzyskanie izolacyjności akustycznej przewyższającej wymagania normowe o około 20%.

* do warstwy z Leca® KERAMZYTu izolacyjnego M lub L można dodać ok. 20% drobnoziarnistego Leca® KERAMZYTu izolacyjnego S lub podsypkowego, który dodatkowo doszczelni akustycznie keramzytowe wypełnienie w stropie.

leca, remont, strop drewniany

leca, remont, strop drewniany
leca, remont, strop drewniany
leca, remont, strop drewniany
leca, strop drewniany, remont

Leca Polska sp. z o.o.

Marka LECA oferuje najlżejsze kruszywo ceramiczne produkowane w Polsce. Leca® KERAMZYT charakteryzuje się doskonałymi parametrami izolacyjności termicznej i akustycznej, niskim ciężarem nasypowym oraz wysoką ognio- i mrozoodpornością, znajdując zastosowanie nie tylko w budownictwie, ale także w geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie i ekologii. Na bazie Leca® KERAMZYTU wytwarzane są między innymi keramzytowe bloczki, pustaki ścienne, pustaki stropowe, elementy nadprożowe, obudowy systemów kominowych czy elementy wentylacyjne. Urozmaicona oferta dostosowana została do europejskich standardów.

Remont stropu drewnianego – krok po kroku

Stare, odrestaurowane kamienice dodają uroku niejednemu miastu. Jak wygląda wyremontowany budynek z zewnątrz, łatwo sobie wyobrazić – jednak co kryje jego wewnętrzna konstrukcja?

więcej »

Podłoga na gruncie z Leca KERAMZYTEM

Podłoga na gruncie z Leca® KERAMZYTEM to nowatorskie rozwiązanie, które dzięki unikalnym właściwościom kruszywa pozwala na szybkie i łatwe wykonanie trwałej podłogi. Użycie tego

więcej »

Leca KERAMZYT niezastąpiony przy remoncie stropów

Leca® KERAMZYT to lekkie i zarazem wytrzymałe kruszywo ceramiczne wypalane z glin pęczniejących. Dzięki porowatej strukturze wewnętrznej bardzo dobrze izoluje akustycznie i

więcej »

Dachy zielone z Leca® KERAMZYTEM

Leca® KERAMZYT to ceramiczne, mrozoodporne, neutralne chemicznie i dobrze drenujące lekkie kruszywo. Właściwości te pozwalają na wykorzystanie keramzytu w konstruowaniu zielonych dachów.

więcej »

Keramzyt suchy i mokry

Leca KERAMZYT to lekkie kruszywo ceramiczne, które od ponad 100 lat sprawdza się jako materiał do wypełnień i izolacji cieplnych, nie tracąc przy tym swoich właściwości przez cały czas

więcej »

Praktyczne narzędzia dla projektanta – biblioteka BIM i kalkulatory

Biblioteka BIM (Building Information Modeling) BIM Leca to baza gotowych modeli przegród przydatnych przy projektowaniu w programie Revit. Biblioteka dysponuje gotowymi rozwiązaniami: ścian

więcej »

Ceramiczne izolacje z Leca® KERAMZYTU

Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo powstałe w procesie wypalania specjalnego rodzaju glin pęczniejących. Stanowi podstawowy składnik keramzytobetonowych bloczków, pustaków

więcej »

Ściana akustyczna bez błędów

Coraz częściej się zdarza, że w trakcie odbioru budynku przeprowadzane są na zlecenie inwestora badania akustyki przegród. Aby uniknąć przykrych niespodzianek w wynikach takich badań, warto

więcej »

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g

Keramzytobetonowe Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 g o wymiarach 38x24x18 cm przeznaczone są do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych, głównie między mieszkaniami w budynkach

więcej »

Keramzyt w drogownictwie

Keramzyt, do niedawna znany głównie jako materiał izolacyjny, z dużym powodzeniem znajduje zastosowanie również w drogownictwie. To lekkie kruszywo stosowane jest zarówno przy remontach

więcej »

Obwodnica Czarnkowa

Obwodnica Czarnkowa (ciąg DW178) na odcinku około 1500 m przechodzi przez rozległą dolinę Noteci, gdzie w podłożu zalegają nasypy i grunty organiczne. Na końcowym fragmencie tego odcinka

więcej »

Tynk a akustyka ściany

Wysoki komfort akustyczny to jeden z istotnych wyznaczników wartości mieszkania. Coraz częściej zdarza się, że w trakcie odbioru budynku na zlecenie inwestora przeprowadzane są pomiary

więcej »

Izolacja stropu w budynku mieszkalno-usługowym w Knurowie (woj. śląskie)

W remontowanym stropie drewnianym o powierzchni ok. 290 m2 wymieniono polepę oraz podłogę z desek na: wełnę mineralną, keramzyt i płyty suchego jastrychu. Dzięki temu została wypoziomowana

więcej »

Keramzyt w geotechnice

Keramzyt, do niedawna znany głównie jako materiał izolacyjny, z dużym powodzeniem znajduje zastosowanie w drogownictwie. To lekkie kruszywo stosowane jest zarówno przy remontach istniejących

więcej »

Obwodnica Czarnkowa

Budowana obwodnica Czarnkowa (ciąg drogi wojewódzkiej 178), na odcinku około 1500 m przechodzi przez dolinę Noteci, gdzie w podłożu zalegają nasypy i grunty organiczne. Na końcowym fragmencie

więcej »

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie